Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

HomePrivacy beleid

Privacy beleid

Diabetesadvies
Frederic De Clippele
Thuisverpleging

Riedekens 59
9700 Oudenaarde
T: 055 610 613
M: 0477 776 100
 
frederic@diabetesadvies.be
www.diabetesadvies.be

Diabetesadvies hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Welke gegevens verzamelen wij?

Diabetesadvies houdt enkel de gegevens bij die nodig zijn voor een goede werking.

Wanneer u als bezoeker een formulier op onze website invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer (indien ingevuld), e-mailadres, boodschap, alle ingevulde velden en het tijdstip van verzenden op een veilige manier op. Deze gegevens gebruiken we om uw aanvraag goed te kunnen verwerken.

Diabetesadvies kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Met wie delen we uw gegevens?

De door ons verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven zonder uw toestemming.

Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Uw rechten

De klant heeft te allen tijde het recht zijn gegevens op te vragen. Hij kan vragen deze aan te passen indien ze onjuist of onvolledig zijn, deze te laten verwijderen of vragen om deze over te dragen. Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.